sexta-feira, 28 de novembro de 2008

LIKUMS PAR TIESU VARU.LIKUMS PAR TIESU VARU.

23.PANTS.NEVAINUGUMA PREZUMPCIJA.

(1) NEVIENU NEVAR ATZIT PAR VAINIGU NOZIEGUMA
IZDARISANA UN SODIT,KAMER VINA VAINA NAV
PIERADITA LIKUMA NOTEIKTAJA KARTIBA UN ATZITA
AR LIKUMIGA SPEKA STAJUSOS TIESAS SPRIEDUMU.

(2) TIESAJAMAM NAV JAPIERADA SAVS NEVAINIGUMS.

(3) VISAS SAUBAS PAR TIESAJAMA VAINU TIESAI
JAVERTE PAR LABU TIESAJAMAJAM.

Nenhum comentário: