segunda-feira, 17 de novembro de 2008

PARTIJAS VALDES NOSTAJA E.ZUROFA PROVAKATIVA PAZINOJUMA SAKARA .

Šā gada 1. oktobrī bēdīgi slavenā “Simona Vīzentāla centra” vadītājs Efraims Zurofs izplatīja paziņojumu, kurā aicina Latvijas valdību apturēt latviešu nacionālistu kustības “Nacionālā Spēka Savienība” veikto aplokšņu izplatīšanu, uz kurām redzams “nacistu kara noziedznieka un masu slepkavas Herberta Cukura attēls”.

P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valde šādu “Simona Vīzentāla centra” vadītāja Efraima Zurofa nostāju vērtē kā rupju provakāciju pret Latvijas valsti un latviešu tautu, kā rupju P/O “Nacionālā Spēka Savienība” apvainojumu, jo “Nacionālā Spēka Savienība” izgatavoja un izplatīja aploksnes, kas veltītas ievērojamā latviešu lidotāja Herberta Cukura (1900-1965) piemiņai, godinot viņa ievērības cienīgo ieguldījumu latviešu aviācijas attīstības sekmēšanā. P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valdes rīcībā ir ziņas par to, ka Herberts Cukurs savas dzīves laikā bija prasmīgs lidotājs, pats būvējis lidmašīnas, ar kurām veicis drosmīgus lidojumus uz Gambiju Āfrikā un Japānu. Organizācijas Valdes rīcībā arī ir ziņas par to, ka ebreju tautības personas veikušas Herberta Cukura zvērisku noslepkavošanu 1965. gada 23. februārī Urugvajas pilsētā Montevideo. Ziņas par šo noziegumu grāmatā “Rīgas bendes nāve” (izdevniecība “Aplis”, Rīga, 2000. gads) sniedzis viens no Herberta Cukura slepkavības organizētājiem un veicējiem ar segvārdu Antons Kincle. Minētajā grāmatā šis Antons Kincle vairākkārt uzsvēris, ka H. Cukuru viņi nogalinājuši tādēļ, ka viņš, noziedzniekuprāt, esot vainīgs 30 000 Rīgas ebreju nāvē Otrā pasaules kara laikā. Šādu apgalvojumu par Herberta Cukura vainu vērtējām kritiski un ar neuzticību, jo to apgalvojis aktīvs slepkavības līdzdalībnieks. Jebkura cilvēka noslepkavošana bez izmeklēšanas un tiesas ir rupjš cilvēktiesību pārkāpums. Šai sakarībā P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valde aicina Efraimu Zurofu norobežoties no neobjektīviem paziņojumiem mūsu organizācijas darbību un pašu Herbertu Cukuru.
Izgatavojot savām vajadzībām H. Cukuram veltītu piemiņas aploksni, P/O “Nacionālā Spēka Savienība” rīcībā nebija saistošas juridiskas informācijas par to, ka Herberts Cukurs ir noziedznieks. Jo, cik mums zināms, tad par noziedznieku vai slepkavu drīkst dēvēt tādu personu, par kuru ir nolemts notiesājošs tiesas spriedums vai citas nepārprotami juridiskas liecības. Līdzīgi Efraimam Zurofam arī LR Ārlietu ministrs Artis Pabriks ir nodēvējis Herbertu Cukuru par noziedznieku. Nevar nepieminēt, ka versijas un viedoklis, ko pauž E. Zurofs un A. Pabriks H. Cukura sakarā, nebūt nav vienīgais. Pilnīgi pretēju informāciju par Herbertu Cukuru pauž daudzas citas sabiedrībā (un visā pasaulē) pazīstamas autoritātes. Starp tiem minams akadēmiķis, habilitēto vēstures zinātņu doktors Indulis Ronis. Starp citu, I. Ronis ir “Latvijas enciklopēdijas” vēstures nozares vadītājs. 2002. gada 1. jūnijā intervijā laikrakstam “Lauku avīze” I. Ronis saka: “[…] Mēs zinām Herberta Cukura vārdu. Šis lidotājs ir nogalināts bez tiesas, ar teroristiskām metodēm. Sodīts ar nāvi par noziegumiem, kurus viņš patiesībā nekad nav izdarījis. Tas parādās Hamburgas tiesas materiālos. […]”. Par Herbertu Cukuru rakstīts arī lielākajā grāmatā par Latvijas aviāciju, kas jeb kad izdota- “Latvijas aviācijas vēsture” (apgāds “Jumava”, 2003. gads), kuru sarakstījis Ervīns Brūvelis. Arī te par Herberta Cukura nāvi lasāms sekojošais: “[…] Miris 1965. gada 23. februārī Urugvajā (Montevideo), ebreju teroristu noslepkavots. […]” Bet šie ir tikai daži piemēri…
Šajā sakarā 1. oktobrī P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valdes uzdevumā nosūtīju LR Ārlietu ministram Artim Pabrikam iesniegumu, kurā aicināju atsūtīt Herbertu Cukuru notiesājoša sprieduma kopiju, lai varētu pārliecināties par A. Pabrika izteikto apgalvojumu.
Vēlos atgādināt, ka P/O “Nacionālā Spēka Savienība” darbojās saskaņā ar LR Satversmē un likumos noteiktajām tiesību normām. Piemēram, LR Satversmes 100. pants nosaka: “Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta.”
P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valde aicina Latvijas valdību ignorēt “Simona Vīzentāla centra” vadītāja Efraima Zurofa musinošo un aplamos paziņojumus. P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valde aicina Latvijas valdību aizstāvēt un ievērot LR Satversmē noteiktās pilsoņu tiesības un brīvības, nepakļaujoties nevalstisku un provokatīvu organizāciju spiedienam.

Guntars Landmanis
P/O “Nacionālā Spēka Savienība” Valdes loceklis

Nenhum comentário: