segunda-feira, 17 de novembro de 2008

PARTIJAS VALDES SEDE LEMTAIS.

25. novembrī notika politiskās organizācijas “Nacionālā Spēka Savienība” Valdes sēde. P/o “Nacionālā Spēka Savienība” līdzpriekšsēdētājs Viktors Birze iepazīstināja Valdi ar darba grupas izstrādāto programmas projektu pašvaldību vēlēšanām 2005. gada 12. martā. Viktors Birze aicināja Valdes locekļus un biedrus izteikt savus priekšlikumus un papildinājumus pašvaldību vēlēšanu programmas izstrādes darba grupai. Valde vienojās, ka ir jāizstrādā lēmumprojekts par nepieciešamību Liepājas pašvaldībā izveidot repatriācijas jeb dekolonizācijas lietu komisiju. Repatriācijas jeb dekolonizācijas lietu komisijas mērķis būtu pārvarēt padomju okupācijas radītās sekas un mazināt sociālo un etnisko spriedzi Liepājas pašvaldības teritorijā. Minētās komisijas uzdevums būtu veicināt padomju varas iepludināto kolonistu atgriešanos viņu etniskajās dzimtenēs, kur šie ļaudis varētu justies apmierināti un saprasti.
Valdes loceklis Guntars Landmanis iepazīstināja klātesošos ar Ričarda Cukura atsūtītajiem materiāliem par savu tēvu, ievērojamo lidotāju Herbertu Cukuru. G. Landmanis raksturoja jauniegūtos materiālus kā vērtīgas vēstures liecības, kas ļauj vispusīgāk iepazīt Herberta Cukura personību un melu kampaņu, ko pret viņu kopš 1950. gada izvērsuši vairāki ebreji, apvainojot H. Cukuru izdomātos un fantastiskos noziegumos pret ebrejiem 2. pasaules kara laikā. G. Landmanis uzsvēra, ka Herberta Cukura apmelošana un viņa sadistiskā nogalināšana Urugvajas pilsētā Montevideo 1965. gada 23. februārī ir smags noziegums, “par ko pat akmeņi nespēj klusēt”.
2005. gada maijā apritēs 105 gadi kopš ievērojamā latviešu lidotāja Herberta Cukura dzimšanas. Pagājušā gadsimta 30. gados H. Cukurs ar pašbūvētām lidmašīnām veica ievērības cienīgus tāllidojumus uz Gambiju Āfrikā un Japānu. Nolūkā, lai godinātu Herberta Cukura ieguldījumu latviešu aviācijas attīstībā, p/o “Nacionālā Spēka Savienības” Valde vienprātīgi nolēma 2005. gada sākumā izdot H. Cukuram veltītu piemiņas pastkarti vai izgatavot speciālu atceres zīmogu, ar ko zīmogot pasta sūtījumus. Par konkrētu izvēli Valde izšķirsies pēc konsultācijām ar kolekcionāriem.
Partijas priekšsēdētājs Aigars Prūsis izteica pateicību p/o “Nacionālā Spēka Savienība” biedriem un atbalstītājiem Rīgā par pašaizliedzīgo un patriotisko darbu tautas un valsts labā.

Guntars Landmanis

Nenhum comentário: