domingo, 1 de fevereiro de 2009

BRAZILIJAS AVIZE.

Tulkojums par rakstu kas iznaca 60 gados,viena no galvenam brazilijas jurnala kur bija taicita intervija ar Herbertu Cukuru,un kur vins atbilde daudzos jautajumus par savu dzive.
Tas raksts ir partulkots uz Latvijus valodu no Antinea Dolores Cukurs Rizzotto.Folha de São Paulo,otrdien,7 junija 1960 gada.


POLICIJA MEKLE ACU LIECINIEKUS APSUDZIBAS PRET HERBERTU CUKURU.


Par jaunu apgalvojot ka ir nevainigs,velesanaiznicinat zidus otra pasaules kara Latvija,un vel pastastot sikakus faktus,par militaram operacijam,kuras piedalijas sava Tevija,Krievu un nacistu okupacijas laika,Herberts Cukurs,latviesu lidotajs,izvirzits ka atbildigs,ka vairak ka 30 tukstosu zidu slepkaviba,no FEDERAÇÁO DAS SOCIEDADES ISRAELITAS DO RIO DE JANEIRO Brazilijas zidu kopienas,atkal,atgriezas ieks DOPS –Politika un sociala Brazilijas policija,un deva paskaidrojumus,no sis iestades ievestai sindikacijai.Soreiz Cukurs ieradas ar savu advokatu Lavi Ibsen de Moura.Vina paskaidrojumi vilkas 4 stundas,un piepildija 6 ar masinu rakstitas lapas puses.
Ar vissu to,nedz Cukurs nedz policijas atbildigie ieredni nelikas apmierinati,jô ir vel atseviski sis lietas notikumi kas naks celti gaisma,kas tiks turpinats parit,kad par jaunu Cukurs tiks uzklausits no policijas delegada Alcides Cintra Bueno Filho.
Herberts Cukurs,ka jaú ieprieks tika rakstijusu Folha de São Paulo,uzmeklejis DOPS atbildigo prieksniecibu,un ludzis lai si iestade oficiali sanem vina paskaidrojumus sai lieta.kautgan nekadas apsudzibas pret vinu nav bijusas.Iepriekseja laikmeta par so tematu tika ievaktas divas informacijas no ITAMARATI-Arlietu Ministrijas,un nekas netika atrasts kas vinu kautka vainotu.Tagad São Paulo policija grib vissu noskaidrot,lai beidzot pilnigi izbeigtu so lietu,ka Ari atrast atbildigas personas kas iesaka sis apsudzibas.Viena no sim personam itka atrodotos itka ieks Rio de Janeiro,jeb ieks São Paulo,ko cer atklat nakosas stundas,jô vins izvirzija Herbertu Cukuru,tulin pec kara budams Vacija,ka vienu no genocidija slepkavam kas darbojas nacistu laika.Cukurs par savu reizi,noliedz apsudzibas,apgalvojot ka divas reizes izglabis,Latvija,Abraamo Shapiro no naves.

SOVIETU LIDMASINU KONSTRUKCIJA.


Cukurs paskaidroja ka laikmeta 1939-1945 vins atradas sava dzimta zeme,kur dieneja ka Latvijas Gaisa Speka Kapteinis.1940gada,17 junija,kad krievu armija ienaca Latvija,Cukurs un Pirma iznicinataju eskadrila,nolaidas baze,Jumpravmuiza,kur palika lidz 1940g,6 novembrim.
Vissi lidotaji tika desmobilizeti no Sovietuvispavelniecibas.
Cukurs tad aizbrauca uz savam lauku majam,Lidoni,Bukaisus pagasta kaut jauna valdiba jau to bija paguvuse parvest par valsts ipasumu.Tomer vins tur turpinaja saimniekot lidz 1941 gada 9 aprilim,kad sanema paveli no sovietu valdibas braukt uz Maskavu.Tur vins tika sanemts no Aviacijas Vice-Ministra Inznieri Jacovlev.
Tur vins sanema paveli atgriesties Latvija,um vadit lidmasinu konstrucijas,militaru treninu lidmasinu-Iznicinataja modeli- fabriku,Riga,kuru projektus,no vina zimetus,bija tikusi iedoti sovietiem,kas tos atzina par vertigiem.


PARTIZANOS UN DESMOBILIZACIJA.Pastastija Cukurs,ka ar kara iesaksanos strap Vaciju un Kreviju,14 junija,vins organizeja partizanu grupas,un pec dazam kaujam,dabuja iznicinat sarkanus spekus kas darbojas Bukaisos.Tai pasa gada,14 julija,atgriezas Riga,kur stadijas prieksa pulkvedim Kleinbergam,kas par jauno organizeja Latvijas armiju,ar bijusiem partizaniem,sakara ar sovietu armijas atkapsanos.Ar to vins gribeja stiprinat orientalo fronti,redzot ar kadu trauksmigu speku,gaja uz prieksu,Maresala Von Paula komandetas vienibas.Desmit dienas pec tam,ka resultats,Latvija tika okupeta no vaciesiem,latviesu vienibas kopa ar partizaniem tika par jaunu desmobilizetas.


JAUNA PRETIMTURESANAS SARKANIEM.


Herberts Cukurs apgalvoja ka latviesu tauta cereja atbrivoties no sarkaniem,ar vaciesu ienaksanu.Tomer sarunu iznakums,starp aukstakas nacistu comandas un starplatviesu civilam autoritatem,bija loti nelabveligs vina dzimtenei,kas tika okupeta un nevis atbrivota.
Redzot so iznakumu,Cukurs par jauno saorganizeja partizanus,izlietojot ierocus kurus bija noslepis,lai statos pretim sarkaniem un pec tam,nacistiem.Ta pienemu posteni ka garazu parvaldnieks,un ari darbnicu,kas laboja latviesu vienibu smagos vagus,un kas turpinaja cinieties pret sovietiem,un palika lidz 1942 gada 14 janvarim sini posteni.Sini datuma palika par PIRMAS BRIVPRATIGAS LATVIESU VIENIBAS KOMANDANTU,kas tika sutits uz fronti,un kas tika dibinata ar agrakiem latviesu armijas zaldatiem un no jauniesiem,kam nebija nemazakais militarais trenins bet bija brunoti ar vienu vienigu velesanos cinities pret komunismu.
Ar saviem komandetiem,Cukurs ienema 17 kilometru garu joslu fronti.Krievijas territorija,purvaina apgabala,Ziemela sektora,labaja sparna.,kura QG atradas Naswa,Loknas dienvidos.
Pateikoties kara spejam un kustibai,ko speja paradit vina komandetie viri,vins guva atzinibu un 1942 g.10 julija sanema paveli atgriesties Riga,kur sanema paveles no generala Jost,lai saforme jaunas latviesu vienibas un dod instrukcijas tam,kas jau bija organizetas.Sini laikmeta tomer vacu valdiba atzina latviesus zaldatus ka vienkarsi atalgotus zaldatus,un nepiekritot tam,Cukurs ludza vinu atlaist no armijas,ta atgriezdamies civila dzive,ateikdamies no si postena.Vina bataljons tika sadalits un sanema jaunu komandu.Cukurs stradaja sava jaunsaimnieciba lidz 1942g,1 oktobri,kad saka stradat latviesu zurnala Laikmets,ka specializets redaktors aviacijas lietas.

LEGIONARI

Pec katastrofiskas Stalingradas cinas,vaciéis saka saprast ka uzvara bija daudz saubijaka,un ka politisku metienu,nodeva atkal latviesiem noteikumu par savu zemi,teica Cukurs.Vins paskaidroja ka partizani atkal tika mobilizeti,sakara ar sovietu spiedienu,sanemot nosaukumu SS BRIVPRATIGIE,un dibinot 15 un 19 nacistu divisijas.Tadas bija vinu cinas spejas,ka sis divizijas tureja sovietu linijas zem uguns lidz kapitulacijai,pat pec Berlines krisanas,un par to sie divisiju biedri,starp viniem ari Cukurs,palika pazistami ka LEGIONARI.
Krievi nespeja parkapt Latvijas teritotijas robezas,ka tik pec miera liguma parakstisanas,pec kura Latvija,Lietuva un Igaunija atkal tika pievienota URSS.
Sini laikmeta Cukurs ien posteni ka RIGAS GAISA OBSERVACIJAS PRIEKSNIEKS,kura tika iecelts no pulkveza Weide ,kas velac tika nosauts pec okupacijas.Cukura darbs sai posteni bija galvenokart izbeigt sabiedroto kritsirmu leceju uzbrukumu,kas liela skaita tika izmesti pret ziemelu fronti.


NO BERLINES UZ RIO.


Herberts bCukurs pabeidz savus iskaidrojumus,pieliekot fotokopijas no vairakiem dokumentiem,paskaidrojot ka dabuja aisbraukt no Latvijas.
Vins stastija ka 1944 gada 30 oktobri atkal saticis savu gimene,Riga.
Tad sakas begsana uz Berlini,kura bija japavar visadi skersli.
Si pasa gada 8 novembri tika pinemts darba ka aviacijas buves teknikis BUCKER fabrika,Vacija.Bet,darbs beidzas nakosa gada 28 marta.
Kopa ar gimene un ar vienu jaunu zidene,ko vins izglaba jaú Latvija,Cukurs brauca amerikanu frontes virziena Mershausen,Cassel dienvidos.Ta 1 aprili jaú atradas zem amerikanu aiztavibas,turpinot braucienu uz Saarsbruken,Dijon,un Marselle,no kurienes nonaca Spanija,um tad brauca ar kugi uz Rio de janeiro,Brazilija.Otrs raksts kurs bija publicets visas galvenas brazilijas avizes

O ESTADO DE SÁO PAULO.

Piektdiena,1960gada,10 junija.


CUKURS NAV ZIDU MEKLETO NOZIEDZNIEKU SARAKSTA.Israela censas atrast 325 slepkavas atbildigus par miljoniem noslepkavoto naves.

Jerusalem.9 UPI-Junta komemorativa-
Atceres apvieniba-Noslepkavoto zidu caur nacistu rokam,YAD VESHEM, direktors Arieh Kuboy saka ka no 325 galvenie kara nodziedznieku saraksta,kas vis vairak tiek mekleti no Israelas,neatrodas Herberta Cukura vards,beglis kas dzimis Latvija un tagad grib iegut Brazilijas pavastniecibu.Sis saraksts bija ticis sastadits Yad Veshem organizacijas un Arlietu Ministrija to aisutija sonedel uz Hamburgu, Vacija.
Kudovy teica,ka vairaki no siem bijuso nacistu uzvardiem atrodas vinus sarakstus.Vins neisledz iespejibu ka varbut Cukura vards butu kautkada iepriekseja saraksta,bet vinam nebija zinas par to.
No otras puses,Brazilijas zidu savieniba apgalvo ka Cukurs ir vainigs tukstosu zidu slepkavosana Lietuva un Latvija..

Nenhum comentário: